Lỗi Zotero

Các bạn cho mình hỏi mình đang dùng Zotero để chèn tài liệu tham khảo. Sau không biết mình có ấn nhầm vào nút gì không Zotero không chèn vào danh sách tài liệu tham khảo đó nữa mà bắt đầu đánh số lại từ 1 các tài liệu mình chèn vào. Mình cảm ơn.
Sign In or Register to comment.